Categories
Литература

­ Sвезденото небо над мене и моралниот закон во мене

„Денешната етичка состојба ја нарекувам етичка бездна, како израз на неизвесностите пред коишто стоиме, а нѐ опкружуваат грди состојби и лоши односи меѓу луѓето, кои ја потресуваат егзистенцијата на светот. Во опасност се климата и основните услови за живеење на човекот, воздухот, водата и почвата, има многу закани за растителниот свет и за животинските видови, кои секој ден сѐ повеќе се губат од лицето на Земјата, а меѓу најзагрозените суштества се самите луѓе, коишто самите се најодговорни за еколошките катастрофи и за опасните конфликти помеѓу себе.“

Градот и етиката, Кирил Темков, ФЕНИКС 2020

Книгата „Градот и етиката“ е дело на искусен и вешт автор, мајстор на литературниот збор, првокласен научник, кој своите знаења и умеења ги користи во оваа творба за да ја доближи реалноста на базичната човечка вредносна сфера до читателите. Во книгата се објаснети изворите на етиката во градот како основна човечка агломерација и етичка средина денес, споредено со настанувањето на етиката кај примитивните луѓе и во селските средини, потем е изложен системот на етиката во современото живеење, историјата и географијата на етиката, промените во етиката и вредносните пресвртувања во денешницата, значењето на етиката за животот на луѓето, шансите за надминување на етичките дискрепанции во современото живеење.

Книгата го следи новиот популарен метод на директни научни согледби, на компарации и на белетристика како форми за градење на сознанијата и свеста за новите предизвици на човекот, кои во книгата се објаснети комуникативно, со множество примери и со објаснувања блиски до секој современ човек. Ова е единствена книга според тематиката и литературниот пристап во нашите библиотеки за ширење на општите познанија и морални вредности.

проф. д-р Христо Петрески

За авторот

Професорот Темков бил четири децении наставник по Етика и Естетика на Филозофскиот факултет во Скопје. Според неговите учебници се изведува наставата по етика во основните и во средните училишта кај нас. Автор е на многу книги за етичката проблематика во современието, а особено во нашето општество.

Кирил Темков