Categories
Музика

Ој, Прилепе граде

Ој, Прилепе граде, гордост македонска,
за тебе ќе пејам, има и што да пејам.
Во тебе се раѓаат храбри Македонци,
храбри Македонци, сите патриоти.

Тебе ми те красат Маркови Кули,
во тебе се роди славни Крали Марко,
легендарни Марко, во песни опеан,
во песни опеан, во целиот Балкан.

Во тебе се раѓа македонско злато,
македонско злато, што во свет го нема.
Затоа се, Прилеп, со тебе гордеам,
за тебе ќе пеам, по свет ќе те славам.

Ој, Прилепе граде, гордост македонска,
и во тебе пукна прва пушка, граде,
прва пушка пукна против душмани,
за Македонија, за име македонско.

Текст: https://pesna.org/song/991