Categories
Музика Поезија

Н е ж н о с т

Ти само, што ми идеш на сон,
од денот – в предел темно-мрежен
ти една само можеш да кажеш
колку сум тих, и дури нежен.

Иако сонот ми дал право
да сложам сенка на секо чело,
искрено кажи: дали сум те
навредил, еднаш, со какво дело?

Не! Силен, сепак сум се клонел
на власта своја да се решам, –
да не би да ме намразиш тајно,
да не ми идеш, ако ти згрешам.

Нежниот ЏИН од Небрегово
„Нежност“ препеана од Диме Поповски