Categories
Живот

Раната превенција спасува живот! 

Што е карцином на дојка?

Ракот на дојка е малигна промена што настанува кога нормалните клетки почнуваат неконтролирано да се делат и множат и да го уништуваат околното здраво ткиво на дојката, а подоцна и другите органи.

Како се препознава?

  • Нова грутка во дојката;
  • Рани на брадавицата на дојката што не се поврзани со доење;
  • Промени на бојата, големината или обликот на дојката, црвенило, оток и задебелена кожа;
  • Вовлекување на брадавицата или кожата на дојката;
  • Исцедок од брадавицата што не е мајчино млеко.

Скрининг за рана детекција на карцином на дојка

Скринингот претставува преглед на жени без присутни симптоми на болеста, со цел да се открие ракот на дојката во неговиот претклинички стадиум. Со раното откривање на ракот на дојка се продолжува животот на жената и се намалуваат трошоците за лекување.