Categories
Литература Поезија

овде никогаш не сум сигурен дали одам или се враќам