Categories
ин мемориам

Спокоен сум ко врвот… Не прашувам зошто сум се извишил

Во спомен на починатиот охридски доктор, хуманист, уметник и поет Драган Спасески Охридски, споделуваме дел од неговата хаику поезијa:

ах ... кога творам
меѓу сништа и ѕвезди
во тебе Боже

во тебе... Боже
мислам значи треперам
значи постојам

Релативно е
се ... апсолутна ли е
релативноста

прости ми Боже
припитомен ли си ... во
дивиот човек

штом веќе леташ....
Гледај каде што најбрзо
можеш да слеташ.

ни темнина ни
тежина а течнина
ем вечнина...Ти

ако не знаеш
проблемот да го решиш
Не создавај го ...

за невдомени
зборови ... Песните се
прифатни центри

и најдоброто
не секогаш подобро
е ... Од доброто

ќе бидам што сум ...
Ако бев што не сум бил
не ќе бев што сум

Почивајте во мир…